Patnerzy 700-lecia

Urząd Miejski w Warce

www.warka.pl

Starostwo Powiatowe w Grójcu

www.grojec.pl

Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej”

www.dworek.warka.pl

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego

www.muzeumpulaski.pl

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

www.biblioteka.warka.pl

Centrum Sportu i Rekreacji

www.cesirwarka.pl

Przedszkole Samorządowe nr 1 „Bajkowy Statek” w Warce

www.przedszkolewarka.pl

Szkoła Podstawowa im. Piotra Wysockiego nr 1 w Warce

www.sp1.warka.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Pułaskiego nr 2 w Warce

www.szkolanr2.warka.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowickiego w Konarach

www.pspkonary.edupage.org

Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie

www.pspmichalow.edupage.org

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Ostrołęce

www.pspostroleka.edupage.org

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrociszewie

www.szkolawrociszew.edupage.org

Zespół Szkolno–Przedszkolny im. Bohaterów Powstania Styczniowego 1863 r. w Nowej Wsi

www.zsp-nowawies.edupage.org

Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Wysockiego w Warce

www.lowarka.pl

Zespół Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce

www.zspwarka.grojec.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi

www.nowawies.ckziu.edu.pl

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Odział w Warce im. Wiktora Krawczyka

www.warka.pttk.pl

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

www.stowarzyszeniewarka.pl

 

 

Portal informacyjny Warka24.pl

www.warka24.pl

Miesięcznik lokalny „Kurier Warecki”

www.kurierwarecki.pl

Lokalna telewizja internetowa „TV Warka”

www.tv.warka.pl