Warka na Osi Czasu

1321
Warka i dominikanie

Książę mazowiecki Trojden I wydaje dokument, w którym potwierdza nadanie młyna na rzece Pilicy klasztorowi dominikanów w Warce.

1375
Rada miejska i sąd

Warka posiada radę miejską, a także sąd miejski.

1449-1450
Zbiory praw

Mikołaj Suledo - burmistrz Warki, kopiuje dwa teksty polskich tłumaczeń zbiorów praw.

1478
Piwo Wareckie

Książę Bolesław V daje rajcom, mieszkańcom i całej społeczności miasta Warszawy przywilej na wyłączną sprzedaż piwa wareckiego. Rozpoczyna się zawrotna kariera produkowanego w Warce trunku.

1526
Królestwo Polskie

Warka, tak jak i całe Mazowsze, po śmierci ostatniego księcia mazowieckiego z dynastii Piastów, zostaje włączona w skład Królestwa Polskiego.

1596
Wizyta kardynała

W Warce gości kardynał Henryk Gaetano – legat papieża Klemensa VIII.

ok. 1626
Franciszkanie w Warce

Do Warki przybywają franciszkanie.

1656
Bitwa pod Warką

Bitwa pod Warką. Wojska polskie pod dowództwem Stefana Czarnieckiego i Jerzego Lubomirskiego odnoszą wielkie zwycięstwo nad wojskami szwedzkimi.  

1726-1728
Posługa Ojca Chylińskiego

W klasztorze franciszkanów w Warce pełni posługę O. Rafał Chyliński, troszcząc się o  ubogich; beatyfikowany w 1991 r. przez św. Jana Pawła II.

1732
Nabycie starostwa przez Józefa Pułaskiego

Starostwo wareckie nabywa Józef Pułaski, wielokrotny poseł na Sejm, adwokat, pisarz nadworny koronny, późniejszy marszałek wojsk konfederacji barskiej, ojciec Kazimierza Pułaskiego.

1787
Wizyta Króla Augusta

W Winiarach i Warce gości król Stanisław August Poniatowski.

1794
Wizyta Tadeusza Kościuszki

W Warce, na kilka czerwcowych dni, w drodze ku Warszawie zatrzymuje się Tadeusz Kościuszko – Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej, wódz powstania nazwanego kościuszkowskim.

1795
Pod zaborem pruskim

III rozbiór Polski. Warka początkowo wchodzi w skład zaboru pruskiego.

1850
Władysław Matlakowski

W Warce przychodzi na świat Władysław Matlakowski (zm. 1895) - chirurg, etnograf, pisarz, tłumacz Szekspira.

1859
Przeniesienie szczątków książąt

Z inicjatywy Piotra Wysockiego organizuje się uroczyste przeniesienie szczątków książąt mazowieckich z ruin kościoła dominikańskiego do kościoła franciszkańskiego.

1863
Walki powstańcze

Ziemia warecka jest świadkiem walk powstańców styczniowych z żołnierzami carskimi. 24 kwietnia dochodzi do potyczki w mieście. Niespełna miesiąc później nieopodal Warki, w bitwie pod Nową Wsią walczy partia Władysława Grabowskiego. 4 czerwca na wareckich błoniach zostaje rozstrzelany przez Rosjan płk Władysław Kononowicz wraz z dwoma adiutantami: Edmundem Nałęcz – Sadowskim i Feliksem Łabędzkim.

1864
Likwidacja zakonu

Likwidacja zakonu franciszkanów w Warce.

1875
Śmierć Piotra Wysokiego

W Warce umiera Piotr Wysocki, urodzony w pobliskich Winiarach inicjator wybuchu powstania listopadowego.

1891
Powstanie Fabryki Okuć

W Warce powstaje znana i ceniona w Polsce w okresie międzywojennym Fabryka Okuć Budowlanych „Bracia Lubert”. Po II wojnie światowej została upaństwowiona i funkcjonowała m.in. pod nazwą Fabryki Urządzeń Mechanicznych.

1909
Powstanie Straży Pożarnej

Uroczyste otwarcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Warce.

ok. 1910
Powstanie Orkiestry Dętej

W Warce powstaje orkiestra dęta.

1915-1918
Prąd elektryczny w Warce

Warka otrzymuje prąd elektryczny z prywatnej elektrowni  Kosmahlów.  Niemcy ustanawiają urzędy cywilne, budują most kołowy na Pilicy i szosę łączącą Warkę z Górą Kalwarią, a ponadto przeprowadzają liczne rekwizycje, m.in. kościelnych organów i dzwonów.

1918
Pierwszy Burmistrz Warki

Pierwszym burmistrzem Warki, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, zostaje Edward Twardowski.

1927
Budowa szkoły powszechnej

Rada Miejska podejmuje decyzję o budowie szkoły powszechnej w Warce.

1934
Otwarcie linii kolejowej Kraków-Warszawa

Zostaje otwarta linia kolejowa Kraków – Warszawa ze stacją w Warce.

1936
Prąd z Elektrowni

Warka uzyskuje prąd elektryczny ze Zjednoczenia Elektrowni Okręgu Radomsko- Kieleckiego.

1938
39% ludności Warki to Żydzi

Żydzi w Warce stanowią 39% ludności. Trudnili się głównie handlem i rzemiosłem, a  niektórzy z nich aktywnie uczestniczyli w życiu samorządowym miasta.

1939
Uroczyste pobranie ziemi

W podwareckich Winiarach, z inicjatywy dr. Juliusza Harbuta, odbywa się uroczystość pobrania ziemi z majątku – według tradycji - niegdyś należącego do rodziny Pułaskich w celu przewiezienia jej do Stanów Zjednoczonych. Na ziemi wareckiej rodzi się kult Kazimierza Pułaskiego – Bohatera dwóch Narodów.

1939
Bombardowanie Warki

1 września lotnictwo niemieckie zrzuca pierwsze bomby na Warkę. Tydzień później miasto zajmują wojska III Rzeszy. Rozpoczyna się obfitująca w tragiczne wydarzenia przeszło pięcioletnia okupacja niemiecka.

1943
Mord 12-stu mieszkańców Warki

„Krwawa Niedziela” - Niemieccy żandarmi dokonują mordu na 12 mieszkańcach Warki.

 

1944
Wysiedlenie Wareckiej ludności

Ludność Warki zostaje wysiedlona w głąb powiatu grójeckiego, w związku z walkami na przyczółku warecko-magnuszewskim.

1945
Zniszczenie Miasta

Ofensywa styczniowa wojsk radzieckich doprowadza do wyzwolenia Warki spod okupacji niemieckiej. W wyniku działań wojennych Warka jest niemal doszczętnie zniszczona.

1946
Wizytacja ONZ

Warka powoli dźwiga się ze zniszczeń wojennych. W sierpniu miasto wizytuje delegacja ONZ

1946
Upaństwowienie Fabryki

Upaństwowiono Fabrykę Okuć Budowlanych „Bracia Lubert” i przeorganizowano w Fabrykę Obrabiarek i Narzędzi Warka, późniejszy FUM – Fabryka Urządzeń Mechanicznych.  

1947
Powstanie OPTK

Powstał warecki Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

1947
Powstanie TMMW

Powstało Towarzystwo Miłośników Miasta Warki.

1947
Powstanie Zakładu Przetwórstwa Owocowego

Rozpoczyna się budowa Państwowego Zakładu Przetwórstwa Owocowego „Winiary”, od 1952 r. Mazowieckiej Wytwórni Win, a od 1991 r. Warwin SA.

1967
Rozpoczęcie działalności Muzuem im. Kazimierza Pułaskiego

Z inicjatywy organizacji polonijnych, kręgów rządowych oraz społeczności lokalnej rozpoczyna działalność Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego poświęcone bohaterowi Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz innym zasłużonym przedstawicielom Polonii amerykańskiej. Muzeum pielęgnuje również lokalną historię będąc wierne spuściźnie pozostawionej przez powołane w latach 50. XX w. Muzeum Regionalne PTTK.

1970
Powstanie MGOK

Powołano do życia Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, który mieścił się początkowo w budynku straży pożarnej.

1971
Utworzenie Zakładów Piwowarskich

Decyzja o utworzeniu Zakładów Piwowarskich w Warce, które do dzisiaj jako Browar WARKA – choć po wielu zmianach organizacyjnych – rozsławiają nadpilicki gród w całej Polsce.

1993
Otwarcie Ośrodka Kultury, Sportu i Wypoczynku

Uroczyste otwarcie Ośrodka Kultury, Sportu i Wypoczynku w Warce, którego budowa trwała w latach 1985 – 1991

2003
Powstanie Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Powstało Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

2005-2006
Rewitalizacja Wareckiego Rynku

Zrewitalizowano warecki Rynek – Plac Stefana Czarnieckiego.

2006
Otwarcie Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej”

Następuje rozdzielenie ośrodka sportu i kultury. Nowa placówka kulturalna zostaje otwarta w wyremontowanym XIX-wiecznym dworku mieszczańskim.

2007
Odsłonięcie pomnika Piotra Wysockiego

W 2007 roku na skwerze przy ul. Piotra Wysockiego nastąpiło uroczyste odsłonięcie jego pomnika w 177. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego oraz 150. rocznicę powrotu z zesłania do Warki.

2008-2015
Rewitalizacja Parku w Warce

Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Warce.

2012
Chorwacja w Warce - Euro 2012

Warka (ośrodek jeździecko-hotelarski Sielanka nad Pilicą) znalazła się  w elitarnym gronie 21 miast – centrów pobytowym UEFA dla finalistów Turnieju UEFA EURO 2012, gościła drużynę Chorwacji.

2013
Odsłonięcie pomnika Hetmana Stefana Czarnieckiego

W 2013 roku na wareckim rynku nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika Hetmana Stefana Czarnieckiego w 357. rocznicę Bitwy pod Warką z inicjatywy Społecznego Komitetu Budowy Pomnika.

2018
Koronacja Obrazu Matki Bożej Szkaplerznej

Arcybiskup Metropolita Warszawski Ksiądz Kazimierz Kardynał Nycz dokonuje koronacji Obrazu Matki Bożej Szkaplerznej w Warce.

2019-2021
Przebudowa linii kolejowej Radom-Warszawa

Przebudowa linii kolejowej Radom-Warszawa przez Warkę pod szybką kolej, przebudowa mostu na Pilicy.